电力生产来源-水电(百分號- %) - 2016

电力生产来源-水电(百分號- %) 已更新 2016-01-10

本页面在:  Français  English  Español  Português   Italiano   Deutsch
  русский   한국어  日本の   हिंदी   العربية

电力生产来源-水电(百分號- %)

地图 - 统计排名 - 数据列表

地图

世界地图 : : 电力生产来源-水电(百分號- %) - 2016

特点

关于地图 :
- 电力生产来源-水电(百分號- %)

地图来源 :
- EIA

创作 :
- Actualitix - 保留所有权利

该地图显示指标 :电力生产来源-水电(百分號- %)。该数据是针对世界上不同的主权国家的。

数据来源 :EIA。 此数据对应该来源所提供的最后注册数据。

针对该指标的地图颜色 :电力生产来源-水电(百分號- %)。

数据最低的国家颜色 :浅蓝。

数据最高的国家颜色 :深蓝。

针对该指标可提供的其它信息 : 电力生产来源-水电(百分號- %)。

您最终会发现主权国家的最佳和最低记录的排名。您可以以CSV格式下载每个国家的数据或查看下面的文章。

统计排名 - 电力生产来源-水电(百分號- %)

主权国家(每个国家1项)的5项最高记录,自从 1980年开始 :

1 - 卢森堡 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 183.87 % , 1998年
2 - 挪威 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 100.07 % , 1981年
3 - 巴拉圭 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 100.00 % , 2011年
4 - 阿尔巴尼亚 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 100.00 % , 2008年
5 - 莱索托 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 100.00 % , 2004年

主权国家(每个国家1项)的5项最低记录,自从 1980年开始 :

1 - 汤加 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 0.00 % , 1994年
2 - 安提瓜和巴布达 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 0.00 % , 1998年
3 - 也门 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 0.00 % , 2002年
4 - 佛得角 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 0.00 % , 2009年
5 - 冈比亚 - 电力生产来源-水电(百分號- %) 占 0.00 % , 2010年

数据列表 - 电力生产来源-水电(百分號- %)

点击“搜索”旁边区域来表明您的请求

您可以通过点击指标右侧的链接从数据表中下载CSV格式的数据: 电力生产来源-水电(百分號- %)

通过点击一个国家, 您将被重新定向至显示后者指标的进化页面: 电力生产来源-水电(百分號- %)
排名 国家 数据 信息日期
1 国旗 - 莱索托 莱索托 100.00 2012
2 国旗 - 巴拉圭 巴拉圭 99.99 2012
3 国旗 - 不丹 不丹 99.99 2012
4 国旗 - 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 99.98 2012
5 国旗 - 莫桑比克 莫桑比克 99.87 2012
6 国旗 - 赞比亚 赞比亚 99.71 2012
7 国旗 - 扎伊尔 扎伊尔 99.58 2012
8 国旗 - 尼泊尔 尼泊尔 99.49 2012
9 国旗 - 布隆迪 布隆迪 99.01 2012
10 国旗 - 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 98.74 2012
11 国旗 - 挪威 挪威 97.13 2012
12 国旗 - 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 95.45 2012
13 国旗 - 吉尔吉克斯坦 吉尔吉克斯坦 93.79 2012
14 国旗 - 老挝人民民主共和国 老挝人民民主共和国 92.04 2012
15 国旗 - 纳米比亚 纳米比亚 88.59 2012
16 国旗 - 马拉维 马拉维 87.16 2012
17 国旗 - 中非共和国 中非共和国 85.64 2012
18 国旗 - 哥伦比亚 哥伦比亚 81.48 2012
19 国旗 - 多哥 多哥 80.73 2012
20 国旗 - 阿富汗 阿富汗 80.31 2012
21 国旗 - 乌干达 乌干达 79.64 2012
22 国旗 - 巴西 巴西 76.48 2012
23 国旗 - 马里 马里 76.29 2012
24 国旗 - 格鲁吉亚 格鲁吉亚 75.47 2012
25 国旗 - 缅甸 缅甸 73.39 2012
26 国旗 - 喀麦隆 喀麦隆 73.01 2012
27 国旗 - 安哥拉 安哥拉 71.96 2012
28 国旗 - 朝鲜民主共和国 朝鲜民主共和国 71.25 2012
29 国旗 - 哥斯达黎加 哥斯达黎加 71.24 2012
30 国旗 - 冰岛 冰岛 70.09 2012
31 国旗 - 塞拉利昂 塞拉利昂 68.97 2012
32 国旗 - 津巴布韦 津巴布韦 68.94 2012
33 国旗 - 加纳 加纳 68.26 2012
34 国旗 - 奥地利 奥地利 66.79 2012
35 国旗 - 委内瑞拉 委内瑞拉 65.99 2012
36 国旗 - 马达加斯加 马达加斯加 65.93 2012
37 国旗 - 巴拿马 巴拿马 63.83 2012
38 国旗 - 斐济 斐济 62.79 2012
39 国旗 - 刚果 刚果 62.39 2012
40 国旗 - 加拿大 加拿大 61.13 2012
41 国旗 - 拉脱维亚 拉脱维亚 61.09 2012
42 国旗 - 瑞士 瑞士 58.96 2012
43 国旗 - 几内亚 几内亚 56.64 2012
44 国旗 - 秘鲁 秘鲁 55.87 2012
45 国旗 - 厄瓜多尔 厄瓜多尔 54.81 2012
46 国旗 - 黑山共和国 黑山共和国 53.22 2012
47 国旗 - 肯尼亚 肯尼亚 52.39 2012
48 国旗 - 新西兰 新西兰 52.37 2012
49 国旗 - 乌拉圭 乌拉圭 52.09 2012
50 国旗 - 伯利兹 伯利兹 49.41 2012
51 国旗 - 瑞典 瑞典 48.52 2012
52 国旗 - 危地马拉 危地马拉 48.07 2012
53 国旗 - 克罗地亚 克罗地亚 46.01 2012
54 国旗 - 越南 越南 44.73 2012
55 国旗 - 卢旺达 卢旺达 43.52 2012
56 国旗 - 加蓬 加蓬 42.59 2012
57 国旗 - 萨摩亚 萨摩亚 38.07 2012
58 国旗 - 洪都拉斯 洪都拉斯 37.75 2012
59 国旗 - 柬埔寨 柬埔寨 37.24 2012
60 国旗 - 苏里南 苏里南 34.29 2012
61 国旗 - 巴基斯坦 巴基斯坦 31.83 2012
62 国旗 - 玻利维亚 玻利维亚 31.75 2012
63 国旗 - 波斯尼亚和黑山共和国 波斯尼亚和黑山共和国 31.03 2012
64 国旗 - 亚美尼亚 亚美尼亚 30.16 2012
65 国旗 - 智利 智利 29.83 2012
66 国旗 - 萨尔瓦多 萨尔瓦多 29.81 2012
67 国旗 - 坦桑尼亚 坦桑尼亚 29.65 2012
68 国旗 - 斯威士兰 斯威士兰 29.41 2012
69 国旗 - 塞尔维亚 塞尔维亚 28.93 2012
70 国旗 - 斯里兰卡 斯里兰卡 28.66 2012
71 国旗 - 多米尼加 多米尼加 26.94 2012
72 国旗 - 象牙海岸 象牙海岸 26.48 2012
73 国旗 - 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 26.02 2012
74 国旗 - 土耳其 土耳其 25.09 2012
75 国旗 - 芬兰 芬兰 24.72 2012
76 国旗 - 阿根廷 阿根廷 22.66 2012
77 国旗 - 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 22.24 2012
78 国旗 - 罗马尼亚 罗马尼亚 21.33 2012
79 国旗 - 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚 20.90 2012
80 国旗 - 尼日利亚 尼日利亚 20.55 2012
81 国旗 - 布基纳法索 布基纳法索 18.58 2012
82 国旗 - 圣文森特和格林纳丁斯 圣文森特和格林纳丁斯 18.25 2012
83 国旗 - 中国 中国 17.96 2012
84 国旗 - 前南斯拉夫马其顿共和国 前南斯拉夫马其顿共和国 17.36 2012
85 国旗 - 俄罗斯 俄罗斯 16.24 2012
86 国旗 - 圣多美和普林西比 圣多美和普林西比 15.38 2012
87 国旗 - 斯洛伐克共和国 斯洛伐克共和国 15.25 2012
88 国旗 - 意大利 意大利 14.75 2012
89 国旗 - 菲律宾 菲律宾 14.57 2012
90 国旗 - 海地 海地 14.51 2012
91 国旗 - 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚 13.04 2012
92 国旗 - 葡萄牙 葡萄牙 12.82 2012
93 国旗 - 多米尼加共和国 多米尼加共和国 12.82 2012
94 国旗 - 印度 印度 11.84 2012
95 国旗 - 墨西哥 墨西哥 11.31 2012
96 国旗 - 法国 法国 10.90 2012
97 国旗 - 叙利亚 叙利亚 10.87 2012
98 国旗 - 立陶宛 立陶宛 10.67 2012
99 国旗 - 尼加拉瓜 尼加拉瓜 9.88 2012
100 国旗 - 伊拉克 伊拉克 9.22 2012
101 国旗 - 塞内加尔 塞内加尔 9.12 2012
102 国旗 - 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 8.78 2012
103 国旗 - 埃及 埃及 8.52 2012
104 国旗 - 阿塞拜疆 阿塞拜疆 8.31 2012
105 国旗 - 日本 日本 7.73 2012
106 国旗 - 希腊 希腊 7.57 2012
107 国旗 - 保加利亚 保加利亚 7.30 2012
108 国旗 - 西班牙 西班牙 7.26 2012
109 国旗 - 黎巴嫩 黎巴嫩 7.13 2012
110 国旗 - 马来西亚 马来西亚 7.07 2012
111 国旗 - 赤道几内亚 赤道几内亚 7.00 2012
112 国旗 - 科摩罗 科摩罗 6.98 2012
113 国旗 - 印度尼西亚 印度尼西亚 6.84 2012
114 国旗 - 美国 美国 6.82 2012
115 国旗 - 摩洛哥 摩洛哥 6.37 2012
116 国旗 - 澳大利亚 澳大利亚 5.90 2012
117 国旗 - 乌克兰 乌克兰 5.54 2012
118 国旗 - 泰国 泰国 5.54 2012
119 国旗 - 伊朗伊斯兰共和国 伊朗伊斯兰共和国 5.15 2012
120 国旗 - 摩尔多瓦共和国 摩尔多瓦共和国 4.87 2012
121 国旗 - 卢森堡 卢森堡 4.53 2012
122 国旗 - 孟加拉 孟加拉 3.97 2012
123 国旗 - 牙买加 牙买加 3.69 2012
124 国旗 - 德国 德国 3.59 2012
125 国旗 - 爱尔兰 爱尔兰 3.07 2012
126 国旗 - 毛里求斯 毛里求斯 2.74 2012
127 国旗 - 捷克共和国 捷克共和国 2.58 2012
128 国旗 - 台湾 台湾 2.40 2012
129 国旗 - 英国 英国 1.56 2012
130 国旗 - 波兰 波兰 1.32 2012
131 国旗 - 阿尔及利亚 阿尔及利亚 1.14 2012
132 国旗 - 南非 南非 0.83 2012
133 国旗 - 韩国 韩国 0.79 2012
134 国旗 - 突尼斯 突尼斯 0.68 2012
135 国旗 - 匈牙利 匈牙利 0.65 2012
136 国旗 - 贝宁 贝宁 0.65 2012
137 国旗 - 古巴 古巴 0.63 2012
138 国旗 - 比利时 比利时 0.46 2012
139 国旗 - 约旦 约旦 0.38 2012
140 国旗 - 爱沙尼亚 爱沙尼亚 0.37 2012
141 国旗 - 白俄罗斯 白俄罗斯 0.24 2012
142 国旗 - 荷兰 荷兰 0.11 2012
143 国旗 - 以色列 以色列 0.06 2012
144 国旗 - 丹麦 丹麦 0.06 2012
145 国旗 - 土库曼斯坦 土库曼斯坦 0.02 2012
146 国旗 - 塞浦路斯 塞浦路斯 0.00 2012
147 国旗 - 新加坡 新加坡 0.00 2012
148 国旗 - 冈比亚 冈比亚 0.00 2012
149 国旗 - 利比里亚 利比里亚 0.00 2012
150 国旗 - 圣基茨和尼维斯 圣基茨和尼维斯 0.00 2012
151 国旗 - 博茨瓦纳 博茨瓦纳 0.00 2012
152 国旗 - 巴林 巴林 0.00 2012
153 国旗 - 塞舌尔群岛 塞舌尔群岛 0.00 2012
154 国旗 - 安提瓜和巴布达 安提瓜和巴布达 0.00 2012
155 国旗 - 佛得角 佛得角 0.00 2012
156 国旗 - 圣卢西亚 圣卢西亚 0.00 2012
157 国旗 - 科威特 科威特 0.00 2012
158 国旗 - 巴巴多斯 巴巴多斯 0.00 2012
159 国旗 - 汤加 汤加 0.00 2012
160 国旗 - 乍得 乍得 0.00 2012
161 国旗 - 索马里 索马里 0.00 2012
162 国旗 - 格林纳达 格林纳达 0.00 2012
163 国旗 - 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯联合酋长国 0.00 2012
164 国旗 - 瑙鲁 瑙鲁 0.00 2012
165 国旗 - 卡塔尔 卡塔尔 0.00 2012
166 国旗 - 基里巴斯 基里巴斯 0.00 2012
167 国旗 - 马尔代夫 马尔代夫 0.00 2012
168 国旗 - 圭亚那 圭亚那 0.00 2012
169 国旗 - 阿曼 阿曼 0.00 2012
170 国旗 - 所罗门群岛 所罗门群岛 0.00 2012
171 国旗 - 几内亚比绍 几内亚比绍 0.00 2012
172 国旗 - 瓦努阿图 瓦努阿图 0.00 2012
173 国旗 - 阿拉伯利比亚民众国 阿拉伯利比亚民众国 0.00 2012
174 国旗 - 巴哈马 巴哈马 0.00 2012
175 国旗 - 蒙古 蒙古 0.00 2012
176 国旗 - 吉布提 吉布提 0.00 2012
177 国旗 - 也门 也门 0.00 2012
178 国旗 - 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 0.00 2012
179 国旗 - 文莱 文莱 0.00 2012
180 国旗 - 尼日尔 尼日尔 0.00 2012
181 国旗 - 厄立特里亚 厄立特里亚 0.00 2012
182 国旗 - 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 0.00 2012
183 国旗 - 马耳他 马耳他 0.00 2012